กระดานสนทนา

 1. province_20

  ก.ค. 16th, 2012

  โปรแกรมตรวจสอบ MC2 ใช้ได้ยังครับ และขอที่ Download ด้วยครับ
  (ลืม)

 2. province_45

  ก.ค. 23rd, 2012

  สวัสดี ครับ /webadmin /5 จังหวัดนำร่อง /22 จังหวัดตัวแทนเขต
  …อยากทราบ ความก้าวหน้า เครื่องมือส่งออกหรือดึง 43 แฟ้ม ที่ทาง
  nectec พัฒนา ใกล้เสร็จยังครับ…
  ผู้รู้แนะนำหน่อยครับ ควรดำเนินการอย่างไร

 3. province_54

  ก.ค. 31st, 2012

  อยากทราบเหมือนกันคับ ว่ามีแนวทางดำเนินงานต่อไปยังงัย เพราะเตรียม hardware และ Storage รอ image ไฟล์จาก NECTEC รวมถึงทำ VPN Link 2 เส้น แล้วคับ รอ Tool จะมาลงอย่างเดียวเองคับ เลยยังไม่ได้ดำเนินการต่อ

 4. ผู้รับผิดชอบงาน 43แฟ้ม สนย.

  ส.ค. 1st, 2012

  เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง 22ขับเคลื่อน+5นำร่อง
  เรื่องเครื่องมือ ของ Nectec นั้น ยังไม่ถึงกำหนดส่งงานครับ ส่วนการจัดอบรม นั้นขอเรียนว่า จากกำหนดเดิม วันที่ 14-17 สค55 นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงครับ กำลังหาสรุปว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เนื่องจากต้องประสานวิทยากรนอกกระทรวง และเรื่องงบประมาณครับ/ขอบคุณครับ


กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้กระดานถามตอบ

กระทรวงสาธารณสุข      สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*/ ?>

Switch to our mobile site