หน้าหลัก
 
   รายละเอียดสถานบริการ
 
ชื่อสถานพยาบาล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง
ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สังกัด : กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน/กรม :
ที่อยู่ : จ.สงขลา
ตำบล : ควนลัง
อำเภอ : หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา
รูปแบบการจัดส่ง : ส่งข้อมูล และ สามารถดูรายงานการตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2554
สถานะการเปิดบริการ : เปิดดำเนินการ